Website hiện đang tạm khóa, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ: 0364568908 - admin@goup.website

Cục Thuế Việt Nam, Hàn Quốc Hợp Tác

Cục Thuế Việt Nam, Hàn Quốc Hợp Tác

Cục thuế Việt Nam, Hàn Quốc hợp tác. Vào ngày 22/3/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế – Ông Bùi Văn Nam đã có buổi tiếp và làm việc với Tổng cục trưởng cơ quan thuế Hàn Quốc – Lim Hwang Soo nhân chuyến thăm Việt Nam 21 – 24/3/2017.

Theo Đại diện Cơ quan Thuế bên Hàn Quốc cho biết từ năm 2003 đến nay. Đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ trong đó: 15 cuộc gặp cấp Tổng cục trưởng, 4 cuộc gặp cấp cục thuế và hàng năm đều. Tại các cuộc gặp cả hai đều nhận thấy rằng sự có mặt của MAP là cần thiết. Giải quyết việc đánh thuế trung và đàm phán APA để tìm ra giải pháp đáp ứng lợi ích của hai bên.

Thuế Việt Nam và Hàn Quốc

Cục thuế Việt Nam, Hàn Quốc hợp tác

 

Để thúc đẩy MAP và APA phía Hàn Quốc

Để thúc đẩy MAP và APA phía Hàn Quốc chủ động đề xuất hai bên thảo luận. Các trường hợp cùng vấn đề, tăng cường cung cấp thông tin về xác định giá chuyển nhượng.

Khi trao đổi thông tin không thực hiện được do vi phạm quy định, luật trong nước của một bên. Thảo luận MAP nên được thực hiện dựa trên việc so sánh và mức giá thị trường do cơ quan thuế đối tác cung cấp.

Cần trao đổi quan điểm mỗi bên trước khi tiến hành họp MAP/APA. Ít nhất 1 tháng để mỗi bên hiểu rõ quan điểm của phía bên kia. Cần có thư trao đổi chính thức trước khi tiến hành họp MAP/ APA giữa hai bên.

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao về nguyên tắc. Nhất trí với những đề xuất của cơ quan thuế Hàn Quốc.

Nhằm thúc đẩy giải quyết trường hợp vướng mắc thực hiện hiệp định về thuế. Các cách xác định giá chuyển nhượng thông qua MAP/ APA.

Những nội dung phức tạp, có nhiều quan điểm khác nhau. Hai bên cần thảo luận tập trung từng bước thu hẹp dần khoảng cách.

Đối với đề xuất cung cấp thông tin về xác định giá chuyển nhượng. Việt Nam cũng gặp khá nhiều vướng mắc khi chưa có quy định về nội luật liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin điều tra và áp dụng hồi tố APA. Thời gian tới, đề nghị Hàn Quốc chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế và thông tin cụ thể về các trường hợp tương tự trong triển khai MAP/ APA với các đối tác khác để Tổng cục Thuế Việt Nam nghiên cứu.

Link khác: https://antrivietlaw.com/vai-tro-cua-ke-toan-doi-voi-doanh-nghiep/ 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *